Genitiv – Dopełniacz w języku niemieckim

Genitiv, czyli dopełniacz w języku niemieckim odpowiada na pytanie czyj? czyja? czyje? (wessen?). Genitiv to jeden z czterech przypadków niemieckich. Oprócz Genitiv istnieją również Nominativ, Dativ i Akkusativ. Przez przypadki odmieniają się głównie rodzajniki, ale w dopełniaczu niemieckim, rzeczownik rodzaju męskiego i nijakiego dostaje końcówkę „-(e)s”.

Genitiv – Odmiana rodzajnika w dopeniaczu

Poniżej znajdziesz tabele z odmianą rodzajnika określonego, nieokreślonego i przeczenia kein w dopełniaczu w języku niemieckim.

Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijakiLiczba mnoga
Rodzajnik określonydes + sderdes + sder
Rodzajnik nieokreślonyeines + seinereines + s
Przeczeniekeines + skeinerkeines + skeiner

Przy Genitiv dodajemy do rzeczownika końcówke „-s” lub „-es”. Końcówkę „-es” bedą miały rzeczowniki jednosylabowe jak der Mann (mężczyzna) lub rzeczowniki kończące się na literę -z, -tz lub -ss/ß, jak na przykład das Streichholz (zapałka)

Kiedy używamy Genitiv (Dopełniacz) w niemieckim?

I tu zasada znów jest podobna jak w innych przypadkach niemieckich. Genitiv odpowiada na pytania czyj? czyja? czyje? (wessen?) i te pytania możesz sobie zawsze zadawać, tak jak w przykładach poniżej.

Da liegt die Tasche des Mädchens – Tam leży torba (czyja?) tej dziewczyny

Das Bild der Malerin ist schön – Obraz (czyj?) tej malarki jest ładny

Es ist ein Zimmer eines Kindes – To pokój (czyj?) jakiegoś dziecka

Der Lehrer korrigiert die Fehler der Kinder – Nauczyciel poprawia błędy (czyje?) dzieci

Imiona i nazwy własne w dopełniaczu

Do nazwy własnej i imion dodajemy w dopełniaczu również końcówkę „-s”, ale oczywiście nie używamy rodzajników. Na przykład:

Es ist Annas Haus – To jest dom Anny

Berlin ist Deutschlands Haupstadt – Berlin jest stolicą Niemiec

Kathrins Hund ist klein – Pies Kasi jest mały

Herrn Mayers Sohn studiert an der Uni – Syn pana Mayersa studiuje na uniwersytecie

Uwaga! Herr otrzymuje końcówkę „-n”, ponieważ jest to rzeczownik należący do odmiany słabej.

Jeśli imiona kończą się na „-s”, „-ß”, „-z”, „-tz”, lub „-x”, wówczas w dopełniaczy dodajemy końcówkę „-ens” lub apostro (’).

Es ist Hansens Buch / Es ist Hans’ Buch – To jest książka Hansa

Genitiv a Dativ

Genitiv wprawdzie nie jest trudny, ale jeśli sprawia Ci jednak problemy możesz go zastąpić przyimkiem von. Wszystkie powyższe zdania można powiedzieć zatem również w Dativie.

Es ist ein Haus von Anna – To jest dom Anny

Da liegt die Tasche von dem Mädchen – Tam leży torba tej dziewczyny

Das Bild von der Malerin ist schön – Obraz tej malarki jest ładny

Es ist ein Zimmer von einem Kind – To pokój jakiegoś dziecka

Der Lehrer korrigiert die Fehler von den Kindern – Nauczyciel poprawia błędy dzieci

Präpositionen mit Genitiv – Przyimki z dopełniaczem

Niektóre przyimki wymaszają użycie dopełniacza w języku niemieckim, oznacza to, że po tych konkretnych przyimkach zawsze będzie występował dopełniacz.

während – podczas

Während des Studiums habe ich viel gelernt – Podczas studiów dużo się nauczyłam

wegen – z powodu

Sie wird wegen des schlechten Wetters nicht kommen – Nie przyjdzie z powodu złej pogody

trotz – mimo

Trotz des schlechten Wetters gehe ich spazieren – Mimo złej pogody pójdę na spacer

anstatt/statt – zamiast

(An)statt eines Spaziergangs machten wir eine Fahrradtour – Zamiast spaceru wybraliśmy się na przejażdżkę rowerową

laut – według

Laut einer Umfrage lernen immer mehr Menschen Deutsch – Według sondażu coraz więcej osób uczy się języka niemieckiego

außerhalb – poza

Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an – Dzwoni Pan/Pani poza godzinami pracy

bezüglich – odnośnie

Ich habe eine Frage bezüglich des Vertrages – Mam pytanie odnośnie umowy

Podsumowanie – Dopełniacz w niemieckim

  • Genitiv (dopełniacz) odpowiada na pytania czyj?, czyja?, czyje? (wessen?)
  • Do nazwy własnej i imion dodajemy w dopełniaczu również końcówkę „-s”
  • Dopełniacz w niemieckim można zastąpić Dativem poprzez przyimek von
  • Genitiv, czyli dopełniacz używamy zawsze po przyimkach während, wegen, trotz, (an)statt, außerhalb, laut i bezüglich

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przypadkach w języku niemiecki i wreszcie zrozumieć dlaczego są one ważne, to poczytaj o odmianie rodzajników przez przypadki.

Dodaj komentarz