Akkusativ – Biernik w języku niemieckim

Akkusativ to kolejny obok Nominativ, Dativ i Genitiv przypadek niemiecki. Akkusativ, czyli biernik w języku niemieckim odpowiada na pytanie kogo? co? (wen? was?). I dla przypomnienie jeszcze raz: przez przypadki w języku niemieckim odmieniają się głównie rodzajniki rzeczownika, a sam rzeczownik pozostaje prawie zawsze taki sam.

Akkusativ – Odmiana rodzajnika w bierniku

Poniżej znajdziesz tabele z odmianą rodzajnika określonego, nieokreślonego i przeczenia kein w bierniku w języku niemieckim.

Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijakiLiczba mnoga
Rodzajnik określonydendiedasdie
Rodzajnik nieokreślonyeineneineein
Przeczeniekeinenkeinekeinkeine

Zauważ, żę Akkusativ (biernik) jest bardzo podobny do Nominatv. Wyjątkiem jest tu oczywiście rodzaj męski, gdzie Nominativ: der/ein/kein zmienia się w Akkusativ na den/einen/keinen. Rodzajniki żeński i nijaki oraz liczba mnoga pozostają natomiast bez zmian.

Kiedy używamy Akkusativ (Biernik) w niemieckim?

Biernik odpowiada na pytanie kogo?co?. No dobrze, ale kiedy go używać? Na początku dla ułatwienia po każdym czasowniku w zdaniu niemieckim zadaj sobie poprostu pytanie kogo lub co dana czynność dotyczy. Na przykład:

Ich kaufe einen Tisch – Ja kupuję (kogo?co?) stół

Inaczej pytając: Co kupuję? – einen Tisch (stół)

Ich sehe den Mann – Ja widzę (kogo?co?) tego mężczyznę

Inaczej pytając: Kogo widzę? – den Mann (mężczynę)

Wir haben einen Hund – My mamy (kogo?co?) psa

Inaczej pytając: Co mamy? – einen Hund (psa)

Niestety są również wyjątki od tej reguły i nie wszystkie czasowniki łączące się z biernikiem w języku polskim będą się łączyć z biernikiem w języku niemieckim.

Akkusativ po czasownikach

Akkusativ używamy zawsze po czasownikach:

haben – mieć

kaufen – kupować

sehen – widzieć

besuchen – odwiedzać

fragen – pytać

lieben – kochać

Oraz po wielu innych czasownikach, jeśli oczywiście nie znajdują się po nich przyimki, które łączą się z Dativem lub Genitivem.

Ich habe keine Katze – Nie mam kota

Du kaufst das Auto – Ty kupujesz to auto

Sie besucht einen Mann – Ona odwiedza jakiegoś mężczyznę

Wir sehen ein Haus – My widzimy jakiś dom

Präpositionen mit Akkusativ – Przyimki z biernikiem

Niektóre przyimki wymaszają użycie biernika, oznacza to, że czasownik jest mniej ważny i bez względu na niego, jeśli użyjemy danego przyimka, to po nim zawsze będzie Akkusativ. Przyimki mają zawsze pierwszeństwo, jeśli chodzi o przypadki niemieckie.

durch – przez

Ich schaue durch das Fenster – Patrzę przez okno

für – dla

Anna interessiert sich für die Wohnung – Anna interesuje się tym mieszkaniem

gegen – przeciwko, wbrew, około (w znaczeniu czasowym)

Wir sind gegen die Entscheidung – Jesteśmy przeciwni tej decyzji

ohne – bez

Wir waren dieses Jahr ohne die Kinder im Urlaub – Byliśmy w tym roku bez dzieci na urlopie

um – o, około, wokół

Ich bewerbe mich um die Stelle – Ubiegam się o pracę

Podsumowanie – Biernik w niemieckim

  • Akkusativ (biernik) odpowiada na pytania kogo?co? (wen?was?)
  • Odmiana rodzajników w Akkusativ jest podobna jak w Nominativ, z wyjątkiem rodzaju męskiego, gdzie w Nominativ der/ein/kein zmienia się w Akkusativ na den/einen/keinen.
  • Akkusativ, czyli biernik używamy zawsze po przyimkach durch, für, gegen, ohne, um.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przypadkach w języku niemiecki i wreszcie zrozumieć dlaczego są one ważne, to poczytaj o odmianie rodzajników przez przypadki.

Dodaj komentarz