Liczby po niemiecku – Deutsche Zahlen

Liczby po niemiecku wymawia się odwrtotnie niż w języku polskim, dlatego wiele ma z nimi problemy. Ale jeśli już zrozumiesz zasady dotyczące tworzenia liczb w języku niemieckim, na pewno łatwiej Ci będzie je zapamiętać. Naucz się ze mną liczb niemieckich wraz z wymową raz na zawsze. W końcu liczby należą do podstawowego słownictwa niemieckiego i warto je znać 🙂

Liczby po niemiecku (0-19) – Zahlen (0-19)

Liczby w języku niemieckim od zera do miliona pisane są małą literą. Wyjątkami są oczywiście liczby oznaczające oceny, numery autobusów, czy tramwajów, które pisane są z dużej litery i zawsze są rodzaju żeńskiego.

0null - zerodie Null - zero
1 eins - jeden die Eins - jedynka
2 zwei - dwa die Zwei - dwójka
3 drei - trzy die Drei - trójka
4 vier - cztery die Vier - czwórka
5 fünf - pięć die Fünf - piątka
6 sechs - sześć die Sechs - szóstka
7 sieben - siedem die Sieben - siódemka
8 acht - osiem die Acht - ósemka
9 neun - dziewięć die Neun - dziewiątka
10 zehn - dziesięć die Zehn - dziesiątka

Liczby od 11 do 19 tworzymy poprzez dodanie końcówki „-zehn do liczb 1 - 9. Oczywicie jest też parę wyjątków, których trzeba nauczyć się na pamięć.

11 - elf

12 - zwölf

13 - dreizehn

14 - vierzehn

15 - fünfzehn

16 - sechzehn

17 - siebzehn

18 - achtzehn

19 - neunzehn

Liczby po niemiecku (20-99) – Zahlen (20-99)

Liczby od 20 do 90 tworzymy poprzez dodanie końcówki „-zig do liczb 1 -9. Tu również znajdziemy parę wyjątków.

20 - zwanzig

30 - dreißig

40 - vierzig

50 - fünfzig

60 - sechzig

70 - siebzig

80 - achtzig

90 - neunzig

W języku niemiecki liczby od 21 do 99 wyrażane są „od tyłu i pisane są razem poprzez spójnik „und, czyli „i. Co to oznacza? Jeśli chcemy powiedzieć 22 po niemiecku to najpierw powiemy „dwa (zwei), następnie spójnik „i (und), a następnie „dwadzieścia (zwanzig), czyli „zweiundzwanzig. I tak z każdą liczbą:

21 - einundzwanzig

22 - zweiundzwanzig

23 - dreiundzwanzig

34 - vierunddreißig

45 - fünfundvierzig

56 - sechundfünfzig

67 - siebenundsechzig

78 - achtundsiebzig

89 - neunundachtzig

91 - einundneunzig

Setki tworzymy poprzez dodanie końcówki „-hundert do innych liczb.

Setki i tysiące

100 - (ein)hundert

200 - zweihundert

300 - dreihundert

400 - vierhundert

500 - fünfhundert

600 - sechshundert

700 - siebenhundert

800 - achthundert

900 - neunhundert

Przy liczbach złożonych, setki stoją przed innymi liczbami. Ale trzeba pamiętać, że w języku niemiecki liczby piszemy razem, przez co powstają nam naprawdę długie słowa.

458 - vierhundertachtundfünfzig

199 - einhundertneunundneunzig

814 - achthundertvierzehn

702 - siebenhundertzwei

Przy tysiącach jest tak samo, jak przy setkach, tylko przy tysiącach dodajemy końcówke „-tausend:

1000 - (ein)tausend

2000 - zweitausend

3000 - dreitausend

4000 - viertausend

5000 - fünftausend

A przy liczbach łączonych, najpierw są tysiące, następnie setki i później inne liczby:

3258 - dreitausendzweihundertachtundfünfzig

4444 - viertausendvierhundertvierundvierzig

1158 - eintausendeinhundertachtundfünfzig

2092 - zweitausendzweiundneunzig

8006 - achttausendsechs

40700 - vierzigtausendsiebenhundert

Dodaj komentarz