Liczby po niemiecku – Deutsche Zahlen

Liczby po niemiecku wymawia się odwrtotnie niż w języku polskim, dlatego wiele ma z nimi problemy. Ale jeśli już zrozumiesz zasady dotyczące tworzenia liczb w języku niemieckim, na pewno łatwiej Ci będzie je zapamiętać. Naucz się ze mną liczb niemieckich wraz z wymową raz na zawsze. W końcu liczby należą do podstawowego słownictwa niemieckiego i warto je znać 🙂

Liczby po niemiecku (0-19) – Zahlen (0-19)

Liczby w języku niemieckim od zera do miliona pisane są małą literą. Wyjątkami są oczywiście liczby oznaczające oceny, numery autobusów, czy tramwajów, które pisane są z dużej litery i zawsze są rodzaju żeńskiego.

0null – zerodie Null – zero
1 eins – jeden die Eins – jedynka
2 zwei – dwa die Zwei – dwójka
3 drei – trzy die Drei – trójka
4 vier – cztery die Vier – czwórka
5 fünf – pięć die Fünf – piątka
6 sechs – sześć die Sechs – szóstka
7 sieben – siedem die Sieben – siódemka
8 acht – osiem die Acht – ósemka
9 neun – dziewięć die Neun – dziewiątka
10 zehn – dziesięć die Zehn – dziesiątka

Liczby od 11 do 19 tworzymy poprzez dodanie końcówki „-zehn” do liczb 1 – 9. Oczywicie jest też parę wyjątków, których trzeba nauczyć się na pamięć.

11 – elf

12 – zwölf

13 – dreizehn

14 – vierzehn

15 – fünfzehn

16 – sechzehn

17 – siebzehn

18 – achtzehn

19 – neunzehn

Liczby po niemiecku (20-99) – Zahlen (20-99)

Liczby od 20 do 90 tworzymy poprzez dodanie końcówki „-zig” do liczb 1 -9. Tu również znajdziemy parę wyjątków.

20 – zwanzig

30 – dreißig

40 – vierzig

50 – fünfzig

60 – sechzig

70 – siebzig

80 – achtzig

90 – neunzig

W języku niemiecki liczby od 21 do 99 wyrażane są „od tyłu” i pisane są razem poprzez spójnik „und”, czyli „i”. Co to oznacza? Jeśli chcemy powiedzieć 22 po niemiecku to najpierw powiemy „dwa (zwei)”, następnie spójnik „i (und)”, a następnie „dwadzieścia (zwanzig)”, czyli „zweiundzwanzig”. I tak z każdą liczbą:

21 – einundzwanzig

22 – zweiundzwanzig

23 – dreiundzwanzig

34 – vierunddreißig

45 – fünfundvierzig

56 – sechundfünfzig

67 – siebenundsechzig

78 – achtundsiebzig

89 – neunundachtzig

91 – einundneunzig

Setki tworzymy poprzez dodanie końcówki „-hundert” do innych liczb.

Setki i tysiące

100 – (ein)hundert

200 – zweihundert

300 – dreihundert

400 – vierhundert

500 – fünfhundert

600 – sechshundert

700 – siebenhundert

800 – achthundert

900 – neunhundert

Przy liczbach złożonych, setki stoją przed innymi liczbami. Ale trzeba pamiętać, że w języku niemiecki liczby piszemy razem, przez co powstają nam naprawdę długie słowa.

458 – vierhundertachtundfünfzig

199 – einhundertneunundneunzig

814 – achthundertvierzehn

702 – siebenhundertzwei

Przy tysiącach jest tak samo, jak przy setkach, tylko przy tysiącach dodajemy końcówke „-tausend”:

1000 – (ein)tausend

2000 – zweitausend

3000 – dreitausend

4000 – viertausend

5000 – fünftausend

A przy liczbach łączonych, najpierw są tysiące, następnie setki i później inne liczby:

3258 – dreitausendzweihundertachtundfünfzig

4444 – viertausendvierhundertvierundvierzig

1158 – eintausendeinhundertachtundfünfzig

2092 – zweitausendzweiundneunzig

8006 – achttausendsechs

40700 – vierzigtausendsiebenhundert

Dodaj komentarz