Niemiecki alfabet i prawidłowa wymowa

Das deutsche Alphabet – Alfabet niemiecki

Niemiecki alfabet niewiele różni się od polskiego alfabetu, dlatego łatwiej go zapamiętać.

Aussprache – Wymowa niemieckich słówek

Wymowa w języku niemieckim jest trochę inna niż w języku polskim, ale gdy pozna się najważniejsze zasady, wymowa wcale nie wydaje się już taka trudna.

ä      – wymawiamy jak „e” , np. Mädchen – dziewczyna, Käse – ser

ö     – wymawiamy jak „y” układając usta do „o” , np. Öl – olej, können- móc, potrafić

ü    –  wymawiamy jak „y” układając usta do „u” , np. Küche – kuchnia, Bücher – książki 

au   – wymawiamy jak  „ał” , np. Auto – auto, bauen – budować

äu  – wymawiamy jak „oj” , np.: Häuser – domy, Einkäufe – zakupy

ei  – wymawiamy jak „aj” , np. Zeit – czas, Reise – podróże

ie  – wymawiamy jak „i” , np. Liebe – miłość, liegen – lezeć

eu  – wymawiamy jak „oj” , np. heute – dziś, Leute – ludzie

ch  – przypomina polskie “ś” , np. sprechen – mówić,

chs  – wymawiamy jak „ks” , np. wechseln – wymieniać

sch  – wymawiamy jak „sz” , np. Schal – szalik, Tisch – stół

tsch  – wymawiamy jak „cz” , np. Deutschland – niemcy, Tschüss – cześć

ck  – wymawia się jak  „k” , np. dick – gruby

h  – w środku zdania jest nieme, nie czyta się , np. sehr – bardzo

eh  – wymawia się jak „ej” , np. gehen – iść, stehen – stać

ig   – na końcu wyrazu wymawia się jak „iś” , np. lustig – śmieszny, König – król

sp  – wymawia się jak „szp” , np. Sport – sport, sparen – oszczędzać

st  – wymawia się jak „szt” , np. Stadt – miasto, Straße – ulica

z  – wymawia się jak „c” , np. Zitrone – cytryna, Pilz – grzyb

s  – wymawia się jak „ z” , np. Sonne – słońce, Musik – muzyka

ph  – wymawia się jak „f” , np. Philosophie – filozofia

ß  – wymawia się jak „s” , np. weiß – biały, groß – duży

Jak czytać podwójne litery w niemieckich słowach

W języku niemieckim często można spotkać w słowach dwie takie same literki obok siebie. Te podwójne litery czytamy tak samo jak jedną

aa  – wymawia się jak długie „a” , np. Staat – państwo

ee  – wymawia się jak długie „e” , np. Erdbeere – truskawka

pp  – wymawia się, jak pojedyńcze polskie „p” , np. Treppe – schody

tt  – wymawia się jak pojedyńcze „t” , np. Mutter – mama, Wetter – pogoda

mm  – wymawia się jak pojedyńcze „m” , np. kommen – przychodzić

nn  – wymawia się jak pojedyńcze „n” , np. Mann – mężczyzna

ss  – wymawia się jak pojedyńcze „s” , np. Essen – jdzenie

ll  – wymawia się jak pojedyńcze „l” , np. Willkommen – witam

ff  – wymawia się jak pojedyńcze „f” , np. Löffel – łyżka  

Alfabet niemiecki – Literowanie

Niemiecki alfabet składa się z 26 liter łacińskich i 4 dodatkowych liter: 3 litery z Umlautem (ä,ö,ü) i litera ß (po niemiecku Scharfes S lub Es-Zett). W języku niemieckim często podczas literowania słów (np. przez telefon) używa się imion. Do każdej litery alfabetu zostało przypisane jedno imię lub rzeczownik, tak aby uniknąć nieporozumień.

A wie Anton

B wie Berta

C wie Cäsar

D wie Dora

E wie Emil

F wie Friedrich

G wie Gustav

H wie Heinrich

I wie Ida

J wie Julius

K wie Kaufmann

L wie Ludwig

M wie Martha

N wie Nordpol

O wie Otto

P wie Paula

Q wie Quelle

R wie Richard

S wie Siegfried

T wie Theodor

U wie Ulrich

V wie Viktor

W wie Wilhelm

X wie Xanthippe

Y wie Ypsilon

Z wie Zeppelin

Ä wie Ärger

Ö wie Ökonom

Ü wie Übermut

ß wie Eszett

Ch wie Charlotte

Sch wie Schule

Dodaj komentarz