Niemiecki alfabet i prawidłowa wymowa

Das deutsche Alphabet – Alfabet niemiecki

Niemiecki alfabet niewiele różni się od polskiego alfabetu, dlatego łatwiej go zapamiętać.

Aussprache – Wymowa niemieckich słówek

Wymowa w języku niemieckim jest trochę inna niż w języku polskim, ale gdy pozna się najważniejsze zasady, wymowa wcale nie wydaje się już taka trudna.

ä      - wymawiamy jak „e , np. Mädchen - dziewczyna, Käse - ser

ö     - wymawiamy jak „y układając usta do „o , np. Öl - olej, können- móc, potrafić

ü    -  wymawiamy jak „y układając usta do „u , np. Küche - kuchnia, Bücher - książki 

au   - wymawiamy jak  „ał , np. Auto - auto, bauen - budować

äu  - wymawiamy jak „oj , np.: Häuser - domy, Einkäufe - zakupy

ei  - wymawiamy jak „aj , np. Zeit - czas, Reise - podróże

ie  - wymawiamy jak „i , np. Liebe - miłość, liegen - lezeć

eu  - wymawiamy jak „oj , np. heute - dziś, Leute - ludzie

ch  - przypomina polskie ś , np. sprechen - mówić,

chs  - wymawiamy jak „ks , np. wechseln - wymieniać

sch  - wymawiamy jak „sz , np. Schal - szalik, Tisch - stół

tsch  - wymawiamy jak „cz , np. Deutschland - niemcy, Tschüss - cześć

ck  - wymawia się jak  „k , np. dick - gruby

h  - w środku zdania jest nieme, nie czyta się , np. sehr - bardzo

eh  - wymawia się jak „ej , np. gehen - iść, stehen - stać

ig   - na końcu wyrazu wymawia się jak „iś , np. lustig - śmieszny, König - król

sp  - wymawia się jak „szp , np. Sport - sport, sparen - oszczędzać

st  - wymawia się jak „szt , np. Stadt - miasto, Straße - ulica

z  - wymawia się jak „c , np. Zitrone - cytryna, Pilz - grzyb

s  - wymawia się jak „ z , np. Sonne - słońce, Musik - muzyka

ph  - wymawia się jak „f , np. Philosophie - filozofia

ß  - wymawia się jak „s , np. weiß - biały, groß - duży

Jak czytać podwójne litery w niemieckich słowach

W języku niemieckim często można spotkać w słowach dwie takie same literki obok siebie. Te podwójne litery czytamy tak samo jak jedną

aa  - wymawia się jak długie „a , np. Staat - państwo

ee  - wymawia się jak długie „e , np. Erdbeere - truskawka

pp  - wymawia się, jak pojedyńcze polskie „p , np. Treppe - schody

tt  - wymawia się jak pojedyńcze „t , np. Mutter - mama, Wetter - pogoda

mm  - wymawia się jak pojedyńcze „m , np. kommen - przychodzić

nn  - wymawia się jak pojedyńcze „n , np. Mann - mężczyzna

ss  - wymawia się jak pojedyńcze „s , np. Essen - jdzenie

ll  - wymawia się jak pojedyńcze „l , np. Willkommen - witam

ff  - wymawia się jak pojedyńcze „f , np. Löffel - łyżka  

Alfabet niemiecki – Literowanie

Niemiecki alfabet składa się z 26 liter łacińskich i 4 dodatkowych liter: 3 litery z Umlautem (ä,ö,ü) i litera ß (po niemiecku Scharfes S lub Es-Zett). W języku niemieckim często podczas literowania słów (np. przez telefon) używa się imion. Do każdej litery alfabetu zostało przypisane jedno imię lub rzeczownik, tak aby uniknąć nieporozumień.

A wie Anton

B wie Berta

C wie Cäsar

D wie Dora

E wie Emil

F wie Friedrich

G wie Gustav

H wie Heinrich

I wie Ida

J wie Julius

K wie Kaufmann

L wie Ludwig

M wie Martha

N wie Nordpol

O wie Otto

P wie Paula

Q wie Quelle

R wie Richard

S wie Siegfried

T wie Theodor

U wie Ulrich

V wie Viktor

W wie Wilhelm

X wie Xanthippe

Y wie Ypsilon

Z wie Zeppelin

Ä wie Ärger

Ö wie Ökonom

Ü wie Übermut

ß wie Eszett

Ch wie Charlotte

Sch wie Schule

Dodaj komentarz