Dni tygodnia po niemiecku

Kolejnym podstawowym słownictwem, którego się dziś nauczysz są dni tygodnia po niemiecku. Jak wiadomo bardzo często używamy dni tygodnia w życiu codziennym, dlatego warto znać nazwy poszczególnych dni, ich skróty oraz z jakim przyimkiem używamy ich w zdaniu.

Nazwy dni tygodnia po niemiecku

Wszystkie dni tygodnia w języku niemieckim podobnie jak miesiące i pory roku są rodzaju męskiego, czyli mają rodzajnik „der. Wszystkie piszemy również zawsze z dużej litery.

Montag - Poniedziałek

Dienstag - Wtorek

Mittwoch - Środa

Donnerstag - Czwartek

Freitag - Piątek

Samstag - Sobota

Sonntag - Niedziela

Dni Tygodnia i przyimek „am”

Jeśli chcesz powiedzieć po niemiecku, żę robiłeś coś w dany dzień tygodnia to musisz użyć przyimka „am. Czyli w tym wypadku „am znaczy „w. Dni tygodnia w języku niemieckim łączą się zawsze z „am. Na przykład:

Am Montag kocht er eine Supper - W poniedziałek on gotuje zupę

Spielst du am Dienstag Fußball? - Grasz we wtorek w piłke nożną?

Am Mittwoch gehe ich ins Kino - W środę idę do kina

Maria besucht ihre Oma am Donnerstag - Maria odwiedza swoją babcie w czwartek

Am Freitag arbeitet sie nur bis 12 Uhr - W piątek ona pracuje tylko do 12

Ich lese ein Buch am Samstag - Przeczytam książkę w sobotę

Am Sonntag gehen wir vielleicht spazieren - W Niedzielę pójdziemy może na spacer

Jeśli nie potrafisz układać zdań, to zobacz lekcję o budowie zdania po niemiecku.

Ważne i przydatne wyrażenia

A jak powiedzieć, że coś robimy w każdy piątek lub ten konkretnie wtorek czy następny poniedziałek? O to dodatkowe słówka, które często używa się z dniami tygodnia po niemiecku:

jeden Montag - każdy poniedziałek

montags - w poniedziałki

diesen Freitag - w ten piątek

nächsten Samstag - w następną sobote

letzten Donnerstag - w zeszły czwartek

Inne słówka dotyczące dni tygodnia

die Woche - tydzieć

das Wochenenden - weekend

der Tag - dzień

heute - dzisiaj

morgen - jutro

übermorgen - pojutrze

gestern - wczoraj

vorgestern - przedwczoraj

jeden Tag - każdego dnia

täglich - codziennie

Przykładowe zdania po niemiecku

Die Woche hat 7 Tage - Tydzień ma 7 dni

Heute ist Donnerstag - dzisiaj jest czwartek

Morgen ist endlich Wochenende - Jutro jest w końcu weekend

Gestern habe ich ein Buch gelesen - Wczoraj przeczytałam książkę

Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf - Każdego dnia wstaję o 7 godzinie

Skróty dni tygodnia po niemiecku

Dni tygodniaSkróty
MontagMo
DienstagDi
MittwochMi
DonnerstagDo
FreitagFr
SamstagSa
SonntagSo

Dodaj komentarz