Dni tygodnia po niemiecku

Kolejnym podstawowym słownictwem, którego się dziś nauczysz są dni tygodnia po niemiecku. Jak wiadomo bardzo często używamy dni tygodnia w życiu codziennym, dlatego warto znać nazwy poszczególnych dni, ich skróty oraz z jakim przyimkiem używamy ich w zdaniu.

Nazwy dni tygodnia po niemiecku

Wszystkie dni tygodnia w języku niemieckim podobnie jak miesiące i pory roku są rodzaju męskiego, czyli mają rodzajnik „der”. Wszystkie piszemy również zawsze z dużej litery.

Montag – Poniedziałek

Dienstag – Wtorek

Mittwoch – Środa

Donnerstag – Czwartek

Freitag – Piątek

Samstag – Sobota

Sonntag – Niedziela

Dni Tygodnia i przyimek „am”

Jeśli chcesz powiedzieć po niemiecku, żę robiłeś coś w dany dzień tygodnia to musisz użyć przyimka „am”. Czyli w tym wypadku „am” znaczy „w”. Dni tygodnia w języku niemieckim łączą się zawsze z „am”. Na przykład:

Am Montag kocht er eine Supper – W poniedziałek on gotuje zupę

Spielst du am Dienstag Fußball? – Grasz we wtorek w piłke nożną?

Am Mittwoch gehe ich ins Kino – W środę idę do kina

Maria besucht ihre Oma am Donnerstag – Maria odwiedza swoją babcie w czwartek

Am Freitag arbeitet sie nur bis 12 Uhr – W piątek ona pracuje tylko do 12

Ich lese ein Buch am Samstag – Przeczytam książkę w sobotę

Am Sonntag gehen wir vielleicht spazieren – W Niedzielę pójdziemy może na spacer

Jeśli nie potrafisz układać zdań, to zobacz lekcję o budowie zdania po niemiecku.

Ważne i przydatne wyrażenia

A jak powiedzieć, że coś robimy w każdy piątek lub ten konkretnie wtorek czy następny poniedziałek? O to dodatkowe słówka, które często używa się z dniami tygodnia po niemiecku:

jeden Montag – każdy poniedziałek

montags – w poniedziałki

diesen Freitag – w ten piątek

nächsten Samstag – w następną sobote

letzten Donnerstag – w zeszły czwartek

Inne słówka dotyczące dni tygodnia

die Woche – tydzieć

das Wochenenden – weekend

der Tag – dzień

heute – dzisiaj

morgen – jutro

übermorgen – pojutrze

gestern – wczoraj

vorgestern – przedwczoraj

jeden Tag – każdego dnia

täglich – codziennie

Przykładowe zdania po niemiecku

Die Woche hat 7 Tage – Tydzień ma 7 dni

Heute ist Donnerstag – dzisiaj jest czwartek

Morgen ist endlich Wochenende – Jutro jest w końcu weekend

Gestern habe ich ein Buch gelesen – Wczoraj przeczytałam książkę

Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf – Każdego dnia wstaję o 7 godzinie

Skróty dni tygodnia po niemiecku

Dni tygodniaSkróty
MontagMo
DienstagDi
MittwochMi
DonnerstagDo
FreitagFr
SamstagSa
SonntagSo

Dodaj komentarz