Jak tworzyć pytania otwarte w języku niemieckim – W-Fragen

Jak już wspomniałam w poprzednim wpisie, pytania w języku niemieckim dzielimy na otwarte (W-Fragen) i zamnknięte (Ja/Nein-Fragen). Dziś nauczysz się, jak tworzyć pytania otwarte, oraz oczywiście, jak na nie odpowiadać.

Pytania otware – Lista zaimków pytających w języku niemieckim.

W-Fragen to pytania, które zaczynają się od zaimka pytającego (np. jak? co? gdzie?). Pytania te nazywamy W-Fragen, ponieważ wszystkie te zaimki w języku niemieckim zaczynają sie właśnie na literę „W”.

Was – Co

Wer – Kto

Wie – jak

Wo – Gdzie

Wann – Kiedy

Powyżej znajdziesz te najbardziej podstawowe zaimki pytające po niemiecku. Jest ich oczywiście znacznie więcej. I warto znać również te poniżej.

Woher – Skąd

Wohin – Dokąd

Wen – Kogo

Wem – Komu

Warum – Dlaczego

Weshalb – Dlaczego

Wieso – Dlaczego

Wessen – Czyj

W-Fragen! Czyli jak tworzyć pytania otwarte

Budowa takich pytań jest bardzo prosta. Pytania zaczynamy zawsze od zaimka pytającego, na drugim miejscu jest odmieniony przez osoby czasownik, a następnie podmiot i reszta zadania.

Wie/Was/Wer… + odmieniony czasownik + podmiot + reszta zdania + ?

Czyli zasady są podobne, jak przy budowie zdania w języku niemieckim. Czasownik jest na drugiej pozycji, natomiast podmiot jest zawsze przy czasowniku. Zobacz to najlepiej poniżej na przykładach:

Wie heiß du? – Jak się nazywasz?

Wer bist du? – Kto ty jesteś?

Was hat sie? – Co ona ma?

Wo sind wir? – Gdzie my jesteśmy

Wann kommt der Bus? – Kiedy przyjedzie ten autobus?

I przykłady jak tworzyć pytania z pozostałymi zaimkami pytającymi w języku niemieckim:

Woher kommst du?- Skąd pochodzisz?

Wohin gehen wir? – Dokąd idziemy?

Wen hat er gesehen? – Kogo on widział?

Wem schenkt sie es? – Komu ona to podaruje?

Warum bist du hier? – Dlaczego tu jesteś?

Weshalb mache ich es? – Dlaczego to robię?

Wieso lernt sie? – Dlaczego ona się uczy?

Dlaczego zaimek pytający „wie” jest szczególny?

Zaimkowi pytającemu „Wie” trzeba poświęcić więcej czasu, ponieważ można go łączyć z innymi słówkami, tak by uzyskać więcej informacji. Na przykład:

Wie viel? – Jak dużo? / Ile? (jeśli pytasz o rzeczy niepoliczalne)

Wie viele? – Jak dużo? / Ile? (jeśli pytasz o rzeczy policzalne)

Wie lange? – Jak długo?

Wie oft? – Jak często?

Wie spät? – Jak późno?

Przykładowe proste pytania:

Wie viel kostet das? – Ile to kosztuję?

Wie viele Menschen leben in Deutschland? – Ile ludzi żyje w Niemczech?

Wie lange dauert es noch? – Jak długo to jeszcze potrwa?

Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? – Jak często chodzisz na siłownię?

Wie spät ist es? – Która godzina? / Jak późno jest?

Jak odpowiadać na pytania otwarte w języku niemieckim

W-Fragen to pytania otwarte, co oznacza niestety, że nie można na nie odpowiedzieć poprostu „tak” lub „nie”. Na takie pytania odpowiada się pełnym zdaniem. By odpowiedzieć można użyć tych samych słów, co były użyte w pytaniu, uzupełniając je naturalnie o odpowiedź. Oczywiście trzeba też odmienić prawidłowo czasownik przez odpowiednią osobę. Na przykład:

Was ist das? – Co to jest?

  • Das ist ein Haus. – To jest dom

Wo steht die Lampe? – Gdzie stoi lampa?

  • Die Lampe steht im Wohnzimmer. – Lampa stoi w salonie.

Wem gehört das Buch? – Do kogo należy ta książka?

  • Das Buch gehört mir. – Ta książka należy do mnie.

Wann kommst du nach Hause? – Kiedy przyjdziesz do domu?

  • Ich komme nach Hause um 11 Uhr. – Przyjdę do domu o 11.

Wie oft geht sie ins Fitnessstudio? – Jak często ona idzie na siłownię?

  • Sie geht zwei mal pro Woche ins Fitnessstudio. – Ona chodzi dwa razy w tygodniu na siłownię.

Podsumowanie

  • W języku niemieckim mamy różne rodzaje pytań: W-Fragen, W-Fragen + przyimki oraz Ja/Nein-Fragen.
  • Otwarte pytania zaczynamy zawsze od zaimków pytających, takich jak „was”, „wie”, „wo”, „wer” itp. Na drugim miejscu jest odmieniony przez osoby czasownik, a następnie podmiot oraz reszta zdania.
  • W-Fragen to otwarte pytania, czyli odpowiadamy na nie pełnym zdaniem.

Z pewnością już rozumiesz jak tworzyć pytania otware w języku niemieckim. Nie jest to trudne prawda? Aby utrwalić ten materiał ułóż własne pytania otwarte i postaraj się na nie odpowiedzieć w łatwy sposób.

Co sądzisz o tej lekcji? Łatwa czy raczej skomplikowana?

Dodaj komentarz